Connect with us

Hi, what are you looking for?

Jongeren

Fonds Slachtofferhulp lanceert lespakket over online seksueel misbruik

Fonds Slachtofferhulp brengt een lespakket over online seksueel misbruik naar de klas. Het interactieve lespakket, dat is ontwikkeld in samenwerking met Schoolblocks, maakt leerlingen uit het voorgezet onderwijs bewust over wat online seksueel misbruik is en wat de impact hiervan is. Daarnaast biedt de les tools voor docenten om blijvend het gesprek met elkaar en hun leerlingen aan te gaan.

Gebaseerd op WTFFF!?

Het lespakket is gebaseerd op het online platform WTFFF!?, dat Fonds Slachtofferhulp begin 2022 samen met jongeren lanceerde. Snel na de lancering bleek de behoefte aan educatiemateriaal over dit onderwerp groot op middelbare scholen; de plek waar jongeren de meeste tijd doorbrengen.

Topje van de ijsberg

Jaarlijks maken ruim 100.000 kinderen en jongeren online seksueel misbruik mee. Deze cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg. Veel jongeren kampen met schuldgevoel of schaamte en durven niets te zeggen. Carlo Contino, adjunct-directeur en hoofd beleid van Fonds Slachtofferhulp: “Jongeren die te maken krijgen met bijvoorbeeld sexting misbruik, sextortion en exposen lopen vast op school, thuis of in hun sociale leven.

Met dit lespakket bieden we scholen concrete tools, echte ervaringsverhalen én inzichten om actief en structureel met dit onderwerp aan de slag te gaan op een manier die aansluit bij de belevingswereld van jongeren.“

Drie leerdoelen

Op het platform WTFFF!? staan de ervaringsverhalen van vijf jongeren centraal die online seksueel misbruik meemaakten. één van deze verhalen vormt de basis van de les. De les is opgebouwd aan de hand van drie leerdoelen:

  1.  informeren (over wat online seksueel misbruik inhoudt, wat de gevolgen (kunnen) zijn en waar zij terechtkunnen voor hulp of voor het (anoniem) delen van hun verhaal);
  2. activeren (om te praten over een ervaring met online seksueel misbruik, met een vertrouwd persoon uit de eigen omgeving, met iemand op school of (anoniem) met een hulpverlener);
  3. de-stigmatiseren (bewustwording creëren over schaamte, schuldgevoel en victim blaming).

Daarnaast geeft de les tools en handvatten voor docenten en ouders om goed te kunnen reageren en handelen wanneer zij te maken krijgen met online seksueel misbruik van een kind of leerling.

Positief ontvangen

In het eerste kwartaal van 2023 is een succesvolle pilot gedraaid op verschillende middelbare scholen, waarbij leerlingen actief feedback op de les hebben gegeven. Het lespakket is een actueel programma en positief ontvangen door leerlingen, docenten, ouders en schoolbesturen.

Zonder voorkennis van het onderwerp

De les is zo ontwikkeld dat docenten de les zonder voorkennis van het onderwerp, zelf kunnen geven. Ter voorbereiding krijgen ze een training van Fonds Slachtofferhulp. Deze interactieve les is geschikt voor het voortgezet onderwijs, vanaf leerjaar twee en nu beschikbaar via de online leeromgeving LessonUp.

Structureel terug laten komen in de klas

In de pilotfase zette het Haags Montessori Lyceum de les al in. “We willen dit onderwerp structureel terug laten komen in de klas. We willen hier actief mee omgaan en online seksueel misbruik zoveel mogelijk voorkomen.’’ Conny van der Zande, Rector Haags Montessori Lyceum

Ook interessant

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...

Nieuws

Vanaf welke leeftijd kun je met je kind bij de orthodontist terecht voor een beugel? Er is geen eensluidend antwoord te geven op die...

Jongeren

Nederlandse scholieren zijn kritische nieuwsconsumenten. Ze storen zich aan de overdaad aan dezelfde nieuwsonderwerpen, zoals Oekraïne en corona. Ze kunnen zich uitgeput voelen door...