Connect with us

Hi, what are you looking for?

Jongeren

Jonge Nederlanders kopen meer namaakproducten en maken gebruik van illegale online-inhoud

De 2022-editie van het Intellectual Property and Youth Scoreboard (Scorebord Intellectuele Eigendomsrechten en Jongeren), die vandaag door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is gepubliceerd, geeft een update over het gedrag van jongeren ten aanzien van inbreuken op intellectuele eigendom (IE) in de periode na de pandemie.

Namaakgoederen en illegaal gekopieerde inhoud

In de enquête wordt gekeken naar beide kanten van IE-inbreuken: de trends in de aankoop van namaakgoederen door jongeren en in het gebruik van illegaal gekopieerde inhoud, waarbij de trends sinds 2016 in kaart worden gebracht.

52% van de ondervraagde jongeren had het afgelopen jaar minstens één namaakproduct online gekocht , doelbewust of per ongeluk, en 33% had gebruikgemaakt van illegale online-inhoud .

Aankoop van namaakproducten

Uit deze nieuwe enquête is gebleken dat 37% van de jongeren doelbewust één of meerdere namaakgoederen had gekocht. Dat is aanzienlijk meer dan de voorgaande jaren (in 2019 ging het om 14%) en brengt de situatie na de pandemie goed tot uiting. Het cijfer varieert aanzienlijk per land, met het hoogste percentage in Griekenland (62%) en het laagste in Tsjechië: 24%.

De namaakproducten die jongeren het vaakst doelbewust kopen, zijn kleding en accessoires (17%), gevolgd door schoenen (14%), elektronische apparaten (13%) en hygiëne-, cosmetica- en persoonlijke verzorgingsproducten en parfums (12%).

37 procent is onbedoeld

Maar jongeren worden ook misleid tot het kopen van namaakproducten: de onbedoelde aankoop van deze producten bedraagt 37%*, en de respondenten gaven aan dat ze het moeilijk vinden echte goederen van namaakgoederen te onderscheiden. 48% van de ondervraagde jongeren had dergelijke producten niet gekocht of wist niet zeker of ze dat nu wel of niet hadden gedaan.

Onlinepiraterij

Wat digitale inhoud betreft wint het gebruik van legale bronnen terrein bij de jongere generaties. 60% gaf aan dat zij in het afgelopen jaar geen inhoud uit illegale bronnen hadden gebruikt, gespeeld, gedownload of gestreamd, vergeleken met 51% in 2019 en 40% in 2016, wat de trend bevestigt.

Opzettelijke piraterij blijft stabiel

De opzettelijke piraterij blijft echter stabiel: 21% van de jonge consumenten geeft aan in de afgelopen twaalf maanden bewust gebruik te hebben gemaakt van illegaal gekopieerde inhoud. Een aanzienlijk deel van de jongeren werd misleid tot het gebruiken van illegaal gekopieerde inhoud. Bij 12% ging dat per ongeluk, 7% weet niet zeker of dat het geval was.

Vooral films en tv-series

Het belangrijkste type illegaal gekopieerde inhoud bestond uit films (61%) en tv-series (52%), gevolgd door muziek (36%), waarbij voornamelijk gebruik werd gemaakt van specifieke websites, apps en socialemediakanalen.

Bevestiging van trend

Naar aanleiding van de nieuwe resultaten zegt uitvoerend directeur van EUIPO, Christian Archambeau :

“Deze derde editie van het Intellectual Property and Youth Scoreboard, die in het Europees Jaar van de Jeugd wordt gepubliceerd, bevestigt de trends die in eerdere edities zijn vastgesteld en geeft rijkere inzichten in de percepties en attitudes van jongeren.

In een tijd waarin e-commerce en digitale consumptie aanzienlijk zijn toegenomen, is de stijging van de opzettelijke en onopzettelijke aankoop van namaakgoederen een zorgwekkende trend. De piraterij neemt niet af, ook al geven jonge consumenten steeds meer de voorkeur aan inhoud uit legale bronnen.

Deze nieuwe analyse is een zeer bruikbaar instrument om belanghebbenden, beleidsmakers, opvoeders en maatschappelijke organisaties te helpen bewustmakingsinitiatieven te ontwikkelen om de geïnformeerde keuzes van onze jonge burgers en consumenten te ondersteunen.”

Belangrijke drijfveren voor deze inbreuiken

Hoewel prijs en beschikbaarheid nog steeds de belangrijkste redenen zijn om namaakproducten te kopen en doelbewust gebruik te maken van illegaal gekopieerde inhoud, winnen sociale invloeden zoals het gedrag van familie, vrienden of bekenden, steeds meer terrein.

Andere factoren die hierbij een rol spelen, zijn de volgende:

  • het maakt de jongeren niets uit of het gaat om een namaakproduct (of dat de bron van de inhoud illegaal is),
  • ze zien geen verschil tussen originele en namaakproducten, en
  • het is gemakkelijk om namaakproducten online te vinden en te bestellen.

Eén op de tien respondenten noemde aanbevelingen van influencers of beroemde mensen.

Waardoor denken jongeren toch nog eens goed na?

Voor zowel producten als digitale inhoud noemden jongeren persoonlijke risico’s van cyberfraude en cyberdreigingen als belangrijke factoren die hun gedrag zouden beïnvloeden. Ook wordt een beter begrip van de nadelige gevolgen voor het milieu of de samenleving nu vaker genoemd door de ondervraagde jongeren.

*De cijfers voor 2022 maken samen geen 100% uit, aangezien respondenten voor een bepaalde productcategorie op enig moment in de afgelopen twaalf maanden zowel opzettelijk als onopzettelijk een namaakproduct gekocht kunnen hebben.

Ook interessant

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...

Nieuws

Vanaf welke leeftijd kun je met je kind bij de orthodontist terecht voor een beugel? Er is geen eensluidend antwoord te geven op die...

Jongeren

Nederlandse scholieren zijn kritische nieuwsconsumenten. Ze storen zich aan de overdaad aan dezelfde nieuwsonderwerpen, zoals Oekraïne en corona. Ze kunnen zich uitgeput voelen door...