Connect with us

Hi, what are you looking for?

Eten en drinken

Schoolmaaltijden zijn geen oplossing voor armoede maar symptoombestrijding

Enkele honderdduizenden leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen vanaf vandaag gratis een lunch of ontbijt krijgen op school. Het programma is bedoeld voor onderwijsinstellingen waar minstens 30 procent van de leerlingen komt uit een gezin met een laag inkomen. Het is echter geen oplossing voor een groot maatschappelijk probleem, maar symptoombestrijding, meent Mirjam Andries van Movisie.

Ad-hocmaatregelen voldoen steeds minder

Scholen zijn blij dat er structureel geld vrijkomt. Het aantal kinderen en jongeren dat opgroeit in armoede neemt toe en daarmee ook het aantal dat zonder ontbijt of lunch naar school komt. En dat heeft effect op de leerprestaties. “Het is belangrijk om daar iets aan te doen en op dit project is niks af te dingen”, zegt Mirjam Andries.

“Maar het lost het structurele armoedeprobleem niet op. Te veel Nederlanders hebben geen buffers (meer) om tegenvallers op te vangen. Onverwachte kosten leiden dan al snel tot financiële stress en betalingsproblemen. Ad-hocmaatregelen zullen daardoor steeds minder voldoen.”

Geen structurele aanpak van armoede

Het project schoolmaaltijden.nl valt in dezelfde categorie als de aanpak voor menstruatiearmoede, energiearmoede, vervoersarmoede en inflatiearmoede. “Het is niet meer dan verzachten van de effecten van de gevolgen van armoede. En niet de structurele aanpak van het veelkoppig monster dat armoede is”, aldus Andries.

Toename armoede van 4,7 naar 5,8 procent

De verwachting is dat het aantal mensen in armoede de komende periode alleen maar toeneemt. Het CPB schetst in het Centraal Economisch Plan 2023 van 9 maart 2023 geen optimistisch beeld. Door het wegvallen van tijdelijke overheidssteun stijgt komend jaar het aantal mensen onder de armoedegrens fors van 4,7 procent in 2022 naar 5,8 procent in 2024.

Systematische en duurzame aanpak van armoede

Mirjam Andries: “Dat pleit voor een systematische en duurzame aanpak van armoede. Zodat ouders zelf weer ontbijt voor hun kinderen kunnen kopen, mensen geld hebben voor vervoer om naar werk te gaan zodat ze hun baan niet verliezen, of menstruatieproducten kopen, en gewoon de verwarming aanzetten en warm douchen.”

“Die structurele aanpak is ook hard nodig om te voorkomen dat er bij elke (economische) tegenvaller weer een armoedefenomeen opduikt. Denk bijvoorbeeld aan smartphone-armoede of rollatorarmoede”, stelt Andries.

Ook interessant

Gebit

Soms is een beugel noodzakelijk. Als je problemen ervaart bij het bijten, kauwen of praten bijvoorbeeld. Maar ook als je door scheve tanden onzeker...

Ondernemen

Kunststof heeft een enorme vlucht genomen in onze maatschappij, zo ook bij de inrichting van kinderdagverblijven en kinderopvang en basisscholen. Toch is naast duurzaamheid...

Nieuws

Vanaf welke leeftijd kun je met je kind bij de orthodontist terecht voor een beugel? Er is geen eensluidend antwoord te geven op die...

Gezondheid

De polikliniek Oogheelkunde van het Erasmus MC in Rotterdam heeft een cheque van € 12.000 voor een mobiele aslengtemeter ontvangen van het Oogfonds. Hiermee...